Voorwaarden


Print deze pagina

Algemeen:

1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de huurder, als voor de verhuurder.
1.2. De verhuurder verplicht zich contractueel het gastenverblijf ter beschikking te stellen, overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering. Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving binden de verhuurder niet.

Reserveren:

2.1 Reservering van het gastenverblijf De Witte Pauw geschiedt telefonisch of via internet.
Huurovereenkomst:
3.1. Nadat u ons heeft laten weten dat u De Witte Pauw wilt reserveren voor een bepaalde (en beschikbare) periode, ontvangt u van ons een boekingsbevestiging en de huurvoorwaarden. Controleert u dan a.u.b. goed alle daarop vermelde gegevens. Zodra het aangegeven bedrag van 300 euro is overgemaakt, , laten wij u dat weten via een e-mail of per brief, de zogenaamde reserveringsbevestiging.
3.2. In de huurovereenkomst zijn de volgende gegevens vastgelegd: de huurperiode, aankomst- en vertrektijd, het huurbedrag en de betalingstermijnen en de huurvoorwaarden.

Prijzen:

4.1. Genoemde prijzen zijn bindend.
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering zorg te dragen.

Betaling:

5.1. Na ontvangst van €300,00 van het afgesproken huurbedrag, is de reservering van kracht.
5.2. De resterende bedrag, het huurbedrag minus de 300 euro voor de reservering, dient u 4 weken voor de aangegeven datum over te maken.
5.3. Bij boekingen binnen 4 weken voor de gereserveerde datum dient het totale huurbedrag overgemaakt te worden.

Annuleringen:

6.1. Annuleringen meer dan 4 weken voor aanvang van het verblijf: terugstorting van het betaalde reserveringsbedrag van 300 euro minus € 50,- administratiekosten.
6.2. Annulering binnen vier weken voor de aanvang van het verblijf is niet mogelijk.

6.3 Indien er sprake is van overmacht hanteer ik de menselijke maat.

Waarborg:

7.1. De waarborgsom van € 100,00 wordt verrekend met de energiekosten, afgelezen van de gas- en elektriciteitsmeter van de Witte Pauw aan het begin en aan het einde van het verblijf. De eenheidsprijzen van het energiebedrijf zijn op dat moment maatgevend. Het hout wordt per mand en per kilo afgerekend. Een kilo hout kost 1 euro.
7.2. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de medehuurders en voor eventuele gasten.
7.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de eigendommen van de verhuurder, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden.
De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. Hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar uitgenodigde medehuurders en of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden.
7.4. Wanneer schades direct gemeld worden, kan overleg met de verhuurder gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
7.5. Evidente gebreken aan het gastenverblijf of inventaris dienen, binnen twee uur na het betrekken van deze, aan verhuurder gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de verhuurder na uw vertrek gedaan.


Aantal Personen/Huisdieren:

8.1. Huisdieren zijn welkom, voorafgaande overleg met de verhuurder, dit is van toepassing op alle soorten huisdieren.
8.2. Het maximum aantal personen dat kan logeren in het gastenverblijf is 4.
Bij overschrijding van het aantal van 4 logeerders wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het gastenverblijf geweigerd zonder terugbetaling noch willekeurige vergoeding.

Aankomst- en Vertrektijden:

9.1. De in de huurovereenkomst genoemde aankomst- en vertrektijden dienen strikt nagekomen te worden. De aankomsttijd is 16.00 uur en vertrektijd 10.00 uur.
9.2. Wanneer de huurder op een andere tijd dan vermeld in de huurovereenkomst wenst te arriveren, dient hij/zij dit voor aankomst bij de verhuurder te overleggen.
9.3. Bij het overschrijden van de vertrektijd, zonder overleg met de verhuurder, kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht, indien er geen aansluitende reserveringen zijn voor die daarop volgende tijd. Het resterende bedrag dient vooraf te worden betaald.

Huisregels:

10.1. Tijdens de schoonmaak doen wij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris dus in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
10.2. De Witte Pauw is rookvrij.
10.3. Om te voorkomen dat er loslopende honden op ons terrein komen, dient u het toegangshek altijd te sluiten.
10.4. Stoelkussens dienen ‘s avonds na gebruik in de kussenkist te worden gelegd en de parasol na gebruik of bij storm inklappen.

Oplevering:
11.1. Het gastenverblijf moet in zijn oorspronkelijke staat opgeleverd worden:

- Het gastenverblijf is opgeruimd en alle meubilair op zijn oorspronkelijke plaats teruggezet.
- De prullenbakken en vuilnisbak leeg maken en alle huisvuil in dichtgeknoopte vuilniszakken in de grijze container bij het toegangshek, deponeren.
- Pannen, servies, bestek etc. dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
- Buitentafels en -stoelen op de oorspronkelijke plaats terugzetten.
- Gebruikte bedden s.v.p. afhalen.
- Alle schades, breuk of gebreken, aan de eigendommen van de verhuurder dient U te melden.
- De uitwerpselen van uw huisdieren dient u op te ruimen, er staat een emmer en benodigdheden klaar.
- Naaldhakken zijn niet toegestaan.

Wanneer u op bovengenoemde punten in gebreke blijft, wordt dit verrekend met de waarborgsom.

Aansprakelijkheid Verhuurder:

12.1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke zijn ontstaan tijdens het verblijf op in, om en aan zijn eigendommen.

Tot slot:

Wij hebben er alles aan gedaan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Mochten er toch nog dingen zijn die aan onze aandacht zijn ontsnapt, laat het ons dan weten. Wij zullen er alles aan doen om uw vakantie zo prettig mogelijk te laten verlopen.

Met vriendelijke groet,

Joke van Poelje
Guus Schuivens
update 31-05-2021


Wellicht ten overvloede enige tips bij uw meegebrachte huisdieren.


Uw huisdier is van harte welkom in ons gastenverblijf.

Indien u weg wilt zonder uw hond en u vertrouwt het niet, kunt u gebruik maken van een meegebrachte Bench.

We gaan ervan uit dat uw huisdier zijn eigen mand/kleed heeft en u uw hond niet op de stoelen laat zitten, mocht hij dit gewend zijn dan is het moeilijk af te leren, daartoe liggen in de grijze kist in de keuken kleden die u over de stoelen kunt leggen.
Wilt u de gebruikte kleden bij de was doen als u vertrekt.

In verband met het schoonmaken van de lakens en dekbedovertrekken geen huisdieren op en in de bedden laten slapen.

Indien uw hond nat is van een sloot of vijver, spoel hem dan af met de doucheslang in het washokje, er is daar een handdouche om uw hond af te spoelen. (Tijdens de vorstperiode is het water afgesloten.)

U kunt uw hond op de eigen afsluitbare binnenplaats en in de “omheinde” privé tuin van De Witte Pauw los laten, het blijft echter wel de bedoeling dat u uw hond buiten het terrein uitlaat.

Aangelijnd kan uw hond in de grote tuin wandelen, dit i.v.m. onze pauw Anne, Jack Russells; Gaia en Queeny.

Zelf de uitwerpselen van uw hond opruimen mocht het toch een keer mis gaan, er zijn plastic zakjes aanwezig die u in de vuilnisbak kunt deponeren.
Guus
update 10-10-2022

Print deze pagina

Telefoon
06 102 456 66
0512 358733


Adres
Achterwei 13
9246 TL Olterterp

Website ontwerp en beheer door Erik van het Schip